Με σύμμαχο το παιχνίδι, τα χρώματα, τη μουσική, το ρυθμό και το τραγούδι τα παιδιά διδάχθηκαν τη σωστή οδική συμπεριφορά τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο δρόμο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης που πραγματοποίησε η Τροχαία Ηρακλείου στο 70ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.

Τα κοινωνικά μηνύματα που πέρασαν οι Τροχονόμοι – Αστυνομικοί στους λιλιπούτιους μικρούς φίλους, μέσα από τις παιγνιώδεις βιωματικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν, έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας, την υποστήριξη και την καλλιέργεια οδικής συνείδησης με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σύστημα κυκλοφορίας.

Μία διαπαιδαγώγηση που θα δώσει τα απαραίτητα εκείνα εφόδια ώστε τα νέα παιδιά να διαμορφώσουν σωστή κυκλοφοριακή κουλτούρα και τις σωστές συμπεριφορές, προκειμένου να κινούνται τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά, υγιές στο παραπάνω σύστημα.

Επιπλέον, η διαπαιδαγώγηση αυτή, με τον τρόπο που γίνεται, όχι απλώς ενημερώνει τους μικρούς μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά εμπνέει σε αυτά και το σεβασμό προς τους κανόνες συμβίωσης.