Ανακοινώνεται ότι, από τις 13/7, τέθηκε σε εφαρμογή η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αίτησης προγραμματισμού καταγραφής αιτούντων άσυλο, οι οποίοι δεν είχαν καταγραφεί σε δομές πρώτης υποδοχής.

Η  πλατφόρμα αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, αραβικά, ντάρι, μπεγκάλι, φαρσί, αλβανικά, παστού, ουρντού, τουρκικά, ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν άλλες 2 επιλογές (λινγκάλα, κιρμαντζί), με δυνατότητα επέκτασης σε περισσότερες γλώσσες μελλοντικά, εφόσον προκύψει ανάγκη. Το link της πλατφόρμας  είναι το ακόλουθο apps.migration.gov.gr/international-protection-registration.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όσους πολίτες τρίτων χωρών επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας στη χώρα μας. Εξαίρεση αποτελούν όσοι α) έχουν υποβάλει στο παρελθόν αίτημα ασύλου, β) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, γ) οι ποινικοί κρατούμενοι, οι οποίοι δύνανται για την εξυπηρέτηση τους να συνεχίσουν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ασύλου.

Επισημαίνεται ότι ως κέντρα καταγραφής αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα, ορίζονται οι δομές φιλοξενίας της Μαλακάσας και των Διαβατών. Τα ραντεβού καταγραφής θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2022.