ΠΡΟΣ : ΥΕΘΑ, κ. Νικ. Παναγιωτόπουλο

ΑΝΥΠΟΙΚ, κ. Θεωδ. Σκυλακάκη

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ   (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση:       Χαλκοκονδύλη 5

Ταχ. Κώδικας:  106 77 – Αθήνα

Τηλέφωνα:       210 3802241 &

210 3820271

Fax:                  210 3825393

Email:              info@eaaa.gr

 

Αθήνα, 9 Mαρτίου 2023

Αρ.Πρωτ.:       

ΚΟΙΝ. : ΥΦΕΘΑ, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

Α/ΓΕΕΘΑ, Στγο κ. Κ. Φλώρο

Α/ΓΕΣ, Αντγο κ. Α. Χουδελούδης

Α/ΓΕΝ, Αντχο κ. Ι. Δρυμούσης

Α/ΓΕΑ, Απτχο κ. Θ. Μπουρολιά

Γ.Γ. ΥΠΕΘΑ, κ. Α. Οικονόμου

ΓΔΟΣΥ Γεν. Δντή,

Μ.Τ.Σ. – Μ.Τ.Ν. – Μ.Τ.Α.

Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α.Α.Α.

 

ΘΕΜΑ: Κατανομή Πόρων Προερχόμενων από την Κράτηση 4% επί των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων των Τριών Όπλων                    των ΕΔ.

Σχετ.: α. Η από 2.6.2021 / Επιστολή Μ.Τ.Σ. (όχι σ’ όλους)      

           β. Φ. 890/3/866/14.4.2022/Ε.Α.Α.Σ. (όχι σ’ όλους)              

           γ. Αρ. Πρωτ.: 236/13.5.2022/ Ε.Α.Α.Α. (όχι σ’ όλους)      

           δ. Φ. 890/4/1181/26.5.22/Ε.Α.Α.Σ. (όχι σ’ όλους)       

 

  1. Σε συνέχεια της ανωτέρω (γ) σχετικής και κατόπιν των (α), (β) και (δ) ομοίων αλλά και της εξαγγελθείσης, για τις 18.3.2023, διαμαρτυρίας στον χώρο έξω από το ΥΠ.ΕΘ.Α., εκ μέρους των μελών της ΕΑΑΣ, που αφορά την “δίκαιη”, όπως η ίδια ανεύθυνα επικαλείται, κατανομή των πόρων των προερχομένων από την κράτηση 4% επί των πάσης φύσεως προμηθειών των Ε.Δ., έχουμε συμπληρωματικά να αναφέρουμε, τα ακόλουθα:

α. Κατ’ αρχάς, δεν συμφωνούμε με την εξαγγελθείσα διαμαρτυρία των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ., καθόσον το αίτημά τους, πέραν του ότι αγνοεί παντελώς και προκλητικά το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, δεν είναι δίκαιο, στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων των μερισματούχων των άλλων δύο Ταμείων, του Μ.Τ.Ν. και  Μ.Τ.Α.. Επιπρόσθετα διαταράσσει το πνεύμα της αλληλεγγύης και καλής συνεργασίας που διέπει σήμερα τις τρεις Ενώσεις και τα τρία Μετοχικά. Ταμεία και δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό και αναστάτωση στους αποστράτους του Π.Ν. και Π.Α.

β. Η Ε.Α.Α.Α. δεν επιθυμεί να αντιδικήσει με την Ε.Α.Α.Σ. για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της αλλά ούτε να υπεισέλθει στα εσωτερικά του Μ.Τ.Σ., θέλει όμως να επισημαίνει ότι ο διαχωρισμός του ποσού της κράτησης 4% επί των προμηθειών των Ε.Δ. έγινε, κατά το παρελθόν, δυνάμει των διατάξεων του Ν:3981/59, επειδή παρατηρήθηκαν πολλά προβλήματα κατά την κατανομή. Την παρούσα χρονική περίοδο που οι δαπάνες των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Π.Ν. και Π.Α., φαίνεται να είναι λίγο αυξημένες, η Ε.Α.Α.Σ. απαιτεί εδώ και τρία χρόνια, αναιτιολόγητα και αυθαίρετα να γίνει και πάλι ενοποίηση του ποσού της κράτησης 4%, και το μοίρασμα αυτού να γίνεται ανάλογα με τα μέλη που διαθέτει ο κάθε Κλάδος, γεγονός ΑΔΙΚΟ για τα συμφέροντα των μερισματούχων του Π.Ν. και Π.Α.

γ. Η μεγαλύτερη συντελούμενη αδικία για τους μερισματούχους του Σ.Ξ., κατά τη γνώμη μας, δεν οφείλεται στην μη εφαρμογή του προτεινόμενου τρόπου κατανομής του ποσού της κράτησης του 4% αλλά στο γεγονός ότι, ο Σ.Ξ. αποδίδει 4%, και η ΕΛ.ΑΣ. 2,72%, και μάλιστα με λιγότερες κατά βάση δαπάνες από το Σ.Ξ., ενώ η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται κατά ενιαίο τρόπο. Η παραπάνω διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ., να καρπούνται μεγαλύτερα ποσά από όσα τους αντιστοιχούν, γεγονός ιδιαίτερα ετεροβαρές και έτσι να παραβιάζεται η κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, Αρχή της Αναλογικότητας και Ανταποδοτικότητας, και κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 Αρχή της Αναλογικής Μισθολογικής Ισότητας. Ο Ν:1911/1990 (αρθ. 27), που προέβλεπε τον διαχωρισμό του Μ.ΤΣ. σε δύο (2) Μ.Τ., Σ.Ξ. και ΕΛ.ΑΣ., δεν εφαρμόστηκε, για άγνωστους σε μας λόγους. Η Ε.Α.Α.Σ. με το (δ) σχετικό κατέθεσε πρόταση, για τη δημιουργία δύο (2) λογαριασμών, προκειμένου να επιλυθούν ενδεχόμενα προβλήματα των προερχομένων εκ της ΕΛ.ΑΣ. μερισματούχων αφ΄ενός και αφ΄ετέρου να σταματήσει επιτέλους αυτή η διαχρονική και μεροληπτική, σε βάρος των μερισματούχων του Σ.Ξ., κατάφορη αδικία.

  1. Μετά τα παραπάνω:

α. Δεν συμφωνούμε και πάλι με την πρόταση της Ε.Α.Α.Σ που αναφέρεται στη (β) σχετική και αφορά στην κατανομή του ποσού της κράτησης του 4%, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω αλλά και για αυτούς που αναφέρθηκαν εκτενέστερα και λεπτομερέστερα στη (γ) σχετική. Η τυχόν υιοθέτηση της εν λόγω πρότασης η οποία, κατά τη γνώμη μας, βασίζεται μόνο στα συμφέροντα του Μ.Τ.Σ., θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και σοβαρό προβληματισμό στους μερισματούχους του Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α., και θα πρόκειται για μια προφανή και κατάφορη ΑΔΙΚΙΑ.

β. Πιστεύουμε ότι μια δίκαιη αλλά και ιδανική λύση, θα ήταν αυτή που πρότεινε, τον Μάρτιο 2010, η Εταιρεία Deloitte, δηλαδή την δημιουργία ενός Ενιαίου Μετοχικού Ταμείου των Ε.Δ. χωρίς, φυσικά, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο θα διαχειρίζεται όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία αυτών και φυσικά τα ποσά του μερίσματος του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. και Ε.Λ.Ο.Α., θα ήταν τα ίδια για όλα τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ.. Η λύση αυτή, δυστυχώς, είναι αδύνατο να γίνει, τουλάχιστον, στην σημερινή περίοδο.

γ. Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση της Ε.Α.Α.Σ., που διαλαμβάνεται στην (δ) σχετική, που αναφέρεται στη δημιουργία δυο λογαριασμών στο Μ.Τ.Σ.

δ. Εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση της Ε.Α.Α.Σ., της (δ) σχετικής, τότε πιστεύουμε ότι, δεν απαιτείται η κατανομή της κράτησης του 4% και οι δύο (2) λογαριασμοί του Μ.Τ.Σ. θα λειτουργήσουν εύρυθμα και θα αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται εις βάρος των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ., που προέρχονται από το Σ.Ξ..

  1. Ευελπιστούμε στην ΜΗ υιοθέτηση της πρότασης της Ε.Α.Α.Σ., που διαλαμβάνεται στην (β) σχετική, για τους αναφερόμενους, στην παρούσα και στην (γ) ανωτέρω, λόγους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                               Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης                                  Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.                                                  Απτχος (Ι) ε.α

Ακριβές Αντίγραφο

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κων. Αναγνωστάκης

Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

eaaa.gr

Προηγούμενο άρθροΠτολεμαΐδα: Οδηγούσαν κλεμμένο αυτοκίνητο
Επόμενο άρθροΛηστεία σε πάρκινγκ της Ε.Ο: Άρπαξαν 38.000 ευρώ, δύο ρολόγια Rolex και αντικείμενα αξίας 250.000 ευρώ