Συνταξιοδότηση τριών ταχυτήτων ισχύει για τους ένστολους σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.  Οι προϋποθέσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, είναι:

  1. Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, με συνολική υπηρεσία ως 30,5 έτη, εφόσον ως το 2014 συμπληρώθηκαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
  1. Συνταξιοδότηση με ηλικιακό όριο αποστρατείας και συμπληρωμένη 35ετία.Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλους τους ένστολους, ανεξάρτητα από το έτος που συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη.
  1. Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, μόλις συμπληρωθούν 40 έτη υπηρεσίας, στα οποία αναγνωρίζεται και διπλάσιος χρόνος σε μάχιμες μονάδες.Προσοχή, για την 40ετία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άλλος πλασματικός χρόνος πλην της στρατιωτικής θητείας για να συμπληρωθούν τα 24,5 έτη.  Αν χρησιμοποιηθούν και άλλοι πλασματικοί χρόνοι, τότε για τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να ισχύουν και ηλικιακές προϋποθέσεις (π,χ. 60, 62) και να είναι απαραίτητα συμπληρωμένη η 35ετία.

Στα 24,5 έτη συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.  Για τον έξτρα χρόνο που υπολογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη 5ετία) προκειμένου να αναγνωριστεί απαιτείται να έχει προηγηθεί πραγματική 25ετής υπηρεσία και όχι 24,5 έτη, σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε στο νόμο για το μίνι ασφαλιστικό (ν. 4997/2022).  Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης «κλειδώνει» με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά.  Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Έξτρα μερίσματα και ενισχύσεις έως 2.000 ευρώ  

Με το νόμο 5018/2023 προσαυξάνονται τα μερίσματα του ΜΤΣ από το βαθμό του ταξιάρχου και άνω ως εξής:

►  Κατά 10 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΕΘΑ.

►  Κατά 9 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.

►  Κατά 8 μερίδια στους διατελέσαντες γενικούς επιθεωρητές Στρατού και διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.

►  Κατά 6 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό αντιστράτηγου.

►  Κατά 5 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό υποστράτηγου.

►  Κατά 4 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό ταξιάρχου.

Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1 η.1.2017 και έπειτα, ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούνται για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό (ΒΜ) του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) της κατηγορίας (A, Β, Γ) στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία.

Η τιμή του μεριδίου του ΜΤΣ πήρε μικρή αύξηση και καθορίστηκε στα 5,1 ευρώ από 4,9 ευρώ.  Ένας στρατιωτικός που ανήκει στο Α1 μισθολογικό κλιμάκιο του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017) δικαιούται 40 μερίδια με τιμή 5,1 ευρώ το καθένα, δηλαδή βασικό μέρισμα 204 ευρώ και άλλα 204 ευρώ από το ΕΚΟΕΜΣ.  Υπαξιωματικός (Β-Γ κλιμάκιο) με 20 μερίδια θα πάρει μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ 204 ευρώ.  Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

►   Συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΑΠΣΞ) με σκοπό την παροχή βοηθήματος για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, εξόδων κηδείας, έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων, άτοκων δανείων κ.ά.

►   Διευρύνονται τα ποσά της εφάπαξ ενίσχυσης που χορηγεί ο Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.ΠΑΣΑ).  Για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, (κακοήθη νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια, μεταμόσχευση), καθώς και παθήσεις που προκαλούν αναπηρία άνω του 67% η εφάπαξ ενίσχυση ανέρχεται σε 2.000€.  Για δυσίατα νοσήματα του μετόχου ή μέλους της οικογένειας του, χορηγείται ενίσχυση 1.500€.  Για παθήσεις σε διατεταγμένη υπηρεσία, η εφάπαξ ενίσχυση ανέρχεται σε 400€.  Για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή της συζύγου, η ενίσχυση φτάνει στα 1,500€.  Για θεομηνία ή φυσικό φαινόμενο ή άλλο σοβαρό συμβάν, δίδεται ενίσχυση 1.000€ για ζημιές σε πρώτη κατοικία ή οικοσκευές.  Τα ποσά της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνονται ανάλογα με το διάστημα απουσίας του μετόχου από την υπηρεσία κατά 10%, 15% και 20%.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ εξαγορά της «μάχιμης 5ετίας», τι άλλαξε με τον πρόσφατο νόμο και πόσο παραπάνω σύνταξη παίρνουν οι ένστολοι που θα τη συνυπολογίσουν στη συνολική τους υπηρεσία; 

Η «ΜΑΧΙΜΗ 5ετία» με το νόμο 4997/2022 επεκτάθηκε στα μόνιμα και επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία και αν ασκούν τα καθήκοντά τους.  Για τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.) αναγνωρίζεται με εισφορά 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς περίπου 2.500 ευρώ για το σύνολο της 5ετίας.  Για τις Ένοπλες Δυνάμεις αναγνωρίζεται με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε μάχιμες μονάδες.  Τα 5 επιπλέον έτη προστίθενται ως συντάξιμα στη συνολική υπηρεσία των ένστολων και αυξάνουν σημαντικά το ποσό της σύνταξης.

Για παράδειγμα, αξιωματικός με 32 έτη πραγματικής υπηρεσίας και συντάξιμο μισθό 1.448 ευρώ, αν βγει στη σύνταξη με 33 έτη, θα πάρει 802 ευρώ μετά την κράτηση ασθένειας και πριν το φόρο.  Με την προσθήκη της πλασματικής 5ετίας θα βγει με 38 έτη και θα πάρει σύνταξη 931 ευρώ, δηλαδή κερδίζει 129 ευρώ αύξηση!  Αν έχει 35 έτη και πάρει τα 5 επιπλέον, θα βγει με 40ετία και σύνταξη στα 1.070 ευρώ (αντί 897 ευρώ που θα έπαιρνε με τα 35 έτη), που σημαίνει κέρδος 173 ευρώ.

eaals.gr