Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (www.hcg.gr) (ΑΔΑ: Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ) η προκήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΛΑΔΟΣ Β’ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/Δ.ΕΚ.Ν. Β’ για την εισαγωγή σπουδαστών-τριών στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων στις ΑΕΝ, την 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη.

Η Υγειονομική Επιτροπή (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) Ηρακλείου για την εξέταση των υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ, συνεδριάζει σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, αποκλειστικώς κατόπιν ραντεβού (στο τηλ. 2813 406930 ή στη διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου [email protected]), ακολουθώντας όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα προστασίας έναντι στον covid -19. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι σπουδαστές όπως προγραμματίσουν εγκαίρως το ραντεβού τους, καθώς δεν θα υπάρξει απόκλιση ή τροποποίηση των προγραμματισμένων συνεδριάσεων.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικώς (τηλ. 2813-406930) ή με email ([email protected]) στο Γραφείο Ναυτολογίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (http://www.hcg.gr) ή να καλούν στις κατά τόπους Α.Ε.Ν. (τηλ. Α.Ε.Ν. Χανίων 28210-89356).