Πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με κυρίαρχη διάταξη για την ασφαλιστική αγορά αυτή που προβλέπει την καταβολή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα από 3.4.2023,  ενώ περιέχει και σειρά  φορολογικών τελωνειακών και άλλων διατάξεων. 

Δηλαδή εάν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής. Αυτό ανάλογα αποτελεί πιθανό “οδηγό” για τις ασφαλιστικές εταιρείες που θα βρεθούν επίσης αντιμέτωπες με την μερική χρήση του οχήματος.

Επίσης μπορεί να αποτελέσει και “δούρειο ίππο” για ενίσχυση του φαινομένου των ανασφάλιστων. Μοναδική αντισταθμιστική κίνηση είναι η τήρηση από την κυβέρνηση και τους συναρμόδιους φορείς της δέσμευσης ότι πλέον θα ενεργοποιηθεί κάθε αναγκαία νομοθετική, τεχνική και ελεγκτική διαδικασία ώστε να εντοπίζονται ακαριαία, να τιμωρούνται και να ασφαλίζονται όσοι τολμούν και αυθαιρετούν.

Το πολυνομοσχέδιο

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται επίσης: η παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και η έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση ή έλαβαν μικρότερη από 7%.

Προβλέπονται επίσης και αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, οι επιπλέον των τελών κυκλοφορίας με το μήνα σημαντικότερες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας” είναι οι εξής:

• Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων ενώ θεσπίζεται ένα νέο σχήμα 36 – 72 δόσεων για τους φορολογούμενους οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την ενεργειακή κρίση.
Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε 36 έως και 72 δόσεις άλλα και αναβίωση της παλιάς ρύθμιση των 100 δόσεων προς τους ΟΤΑ για όσους την έχασαν.

• Θεσπίζεται η αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας. Εισάγονται και επιμέρους αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.

• Καθορίζονται οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία σε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή.

• Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ.

• Επεκτείνονται και στο 2023 τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μείωση παραγραφής, αποσβέσεις επί του μνημονευόμενου εξοπλισμού προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%) κ.λπ.)

• Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση έως 300 ευρώ σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση (περίπου 850.000 της μηνιαίας σύνταξής τους ή έλαβαν αύξηση μικρότερη από επτά τοις εκατό (7%) (περίπου διακόσιοι πενήντα χιλιάδες). Δεν καλύπτονται περίπου 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι, ωστόσο, είχαν υψηλά εισοδήματα (πάνω από 1600 ευρώ μηνιαίως ή πάνω από 1100 ευρώ μηνιαίως, αλλά με αύξηση άνω του 3,5%), και επωφελήθηκαν σημαντικά από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

• Εισάγονται ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων

• Καταργείται το  πρόστιμο  εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ