Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους επιχειρηματίες – μέλη του ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ παραχώρησε την άδεια σε οποιονδήποτε ιδιώτη, φορέα ή φιλανθρωπικό οργανισμό να ζητάει χορηγίες για διάφορες εκδηλώσεις  επικαλούμενο συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι επιχειρηματίες να είναι επιφυλακτικοί και ιδιαίτερα προσεκτικοί για προτάσεις χορηγίας, που δέχονται τηλεφωνικώς ή στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση και να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Ηρακλείου για όποιες διευκρινίσεις.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 247010.