Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν (Τυχερός όποιος διδάχτηκε ιστορία)

Ευριπίδης

Την 12η Μαΐου του 1930, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4661 «Περί διοργανώσεως Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας ἐν τῶ κράτει». Σύμφωνα με αυτόν, ιδρύεται το Πυροσβεστικό Σώμα με ανεξάρτητη υπόσταση, με πλήρη αυτοδιοίκηση, σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, με αποστολή την πυροπροστασία, την πυρόσβεση και τη διάσωση στην πατρίδα μας.

Η πρώτη αυτή θεσμική νομοθετική ρύθμιση έθεσε τα θεμέλια για ένα επαγγελματικό εξειδικευμένο μηχανισμό, που παρέχει υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα.

Για τη στελέχωσή του, τοποθετήθηκαν, μετατασσόμενοι από το Λόχο Πυροσβεστών, πενήντα έξι υπαξιωματικοί και πυροσβέστες, καθώς και έντεκα αξιωματικοί.

Την ευθύνη της οργάνωσης του νέου Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε, με απόφαση του ιδίου του πρωθυπουργού, Ελευθέριου Βενιζέλου, ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, χημικός μηχανικός και πρώην Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίας Πετρούπολης. Ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης μελέτησε την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εισηγήθηκε ένα Πυροσβεστικό Σώμα με πανελλαδική οργάνωση, ανεξάρτητο του στρατεύματος, με δική του ιεραρχία, νομοθεσία και κεντρική διοίκηση. Η μορφή του προτάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το 1943 ιδρύονται οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων, ενώ παράλληλα συστήνονται θέσεις ιατρών Πυροσβεστικού Σώματος σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, το Πυροσβεστικό Σώμα αναδιοργανώνεται με την ίδρυση Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, την πρόσληψη προσωπικού και εξοπλίζεται με νέα οχήματα.

Το 1968 δημοσιεύεται ο Α.Ν. 360, σύμφωνα με τον οποίο το Π.Σ. ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας. Ο ίδιος νόμος ιδρύει την Πυροσβεστική Σχολή με τμήματα Δοκίμων Ανθυποπυραγών, Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβεστών και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.

Το 1998, με το Ν. 2612, ανατίθεται στο Πυροσβεστικό Σώμα η αποκλειστική ευθύνη για τη δασοπυρόσβεση.

Το 2001 είναι η χρονιά των μεγάλων διοργανώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Μάρτιο του 2001 διοργανώνει στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, διεθνές συνέδριο με τίτλο «Δασικές Πυρκαγιές 2001 – Επιχειρησιακοί Μηχανισμοί, Δασοπυροσβεστικά Μέσα και Νέες Τεχνολογίες», ενώ το Νοέμβριο διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη τους πρώτους Βαλκανικούς Αγώνες Εφαρμοσμένων Πυροσβεστικών Αθλημάτων.

Με το Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.

Το 2023 βρίσκει το Πυροσβεστικό Σώμα να συμπληρώνει 93 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική κοινωνία. Με μια σπουδαία τεχνογνωσία, με έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη, με ένα μεγάλο και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζει την επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτεταμένων κινδύνων που απειλούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Μέρος του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού παρουσιάστηκε στη διεθνή έκθεση Άμυνας και Άσφάλειας DEFEA – Defence Exhibition Athens 2023 – στο Metropolitan Expo που ολοκληρώθηκε χθές και οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, τόσο για την πυρόσβεση όσο και για την έρευνα και διάσωση, όπως, το Σ.μη.Ε.Α. Sarisa, Ελληνικής κατασκευής, τον αναλυτή ταυτοποίησης χημικών αερίων και τη βάση δεδομένων του, τον ανιχνευτή ραδιενέργειας και ταυτοποίησης  ραδιενέργειας και ραδιοϊσοτόπων, τον ανιχνευτή επικίνδυνων αερίων και αερολυμάτων, τις αναπνευστικές συσκευές νέου τύπου, τη θερμική κάμερα για τον εντοπισμό θερμών σημείων καθώς και για έρευνα και διάσωση σε κλειστούς χώρους καθώς και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και διαχείρισης συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, τη συσκευή εκπαίδευσης πυροσβεστών για την κατάσβεση πυρκαγιών καθώς και την έρευνα και διάσωση μέσω εικονικής πραγματικότητας “Firefighting simulation” αλλά και σύγχρονα οχήματα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και ειδικό διασωστικό όχημα.