Οι αβλεψίες και οι αδικίες που απασχολούν τους συναδέλφους μας προέλευσης ΕΠΟΠ και ΟΒΑ, συνεχίζουν να υφίστανται χωρίς να δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις και κυρίως λύσεις. Με μια ηχηρή κοινοβουλευτική παρέμβαση, 11 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέρουν για άλλη μια φορά τα ερωτήματα για τα οποία χιλιάδες στελέχη περιμένουν θετικές απαντήσεις που θα βάλουν τέλος στην αβεβαιότητα και το μέλλον τους εντός του στρατεύματος.

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας είναι συγκεκριμένες και μπορούν να αποτελέσουν την βάση για εξεύρεση κατάλληλων νομοθετικών διατάξεων που θα οδηγήσουν σε λύσεις που ευνοούν την Υπηρεσία αλλά και θα διασφαλίζουν το δίκαιο των στελεχών.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2023
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ.Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Θέμα:«Οι συνεχείς αβλεψίεςκαι αστοχίες της Πολιτείας αποδεικνύουν τις θολές προθέσεις της για τους Επαγγελματίες Οπλίτες των Ένοπλων Δυνάμεων και αδικούν κατάφωρα ικανά καικαταρτισμένα στελέχηοπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).»
Σύμφωνα με τις προκηρύξεις υπ. Αριθμ. Φ.424/3/807046 Σ.409 –ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 20/28.07.2023 Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στον Στρατό Ξηράς),υπ. Αριθμ.Φ.424/906/Σ.136 –ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/28.07.2023 Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία) και υπ. αριθμ. Φ.424/10/311083/Σ.179 –ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 21/28.07.2023 Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό), οι πρόσφατα απολυμένοι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α) αποκλείονται από κάθε δυνατότητα συμμετοχής τους ως υποψήφιοι για πρόσληψη έναντι των υπηρετούντων συναδέλφων τους , λόγω της ύπαρξης διαφορετικού ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή τους στις εν λόγο προκηρύξεις. Η στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής των πρόσφατα απολυμένων οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α) στις προκηρύξεις προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις(ΕΠ.ΟΠ.) για γραφειοκρατικούς λόγους αποκλείει κάθε δυνατότητα προσφοράς της αποκτούμενης εκπαίδευσης και εμπειρίαςτους ως επαγγελματίες του στρατού, οι οποίες μάλιστα αποκτήθηκαν με δαπάνες της ίδιας της Πολιτείας, Πρόκειται για έτοιμα στελέχη, πλήρως ικανά για όλες τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, πουα πολύθηκαν από τις θέσεις που υπηρετήσαν για έξι (6) συνεχόμενα έτη και οδηγηθήκαν στην ανεργία, παρόλο που η παρουσία τους θεωρείται επιβεβλημένη και κρίνεται απαραίτητη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
Επιπλέον, το αναχρονιστικό πλαίσιο απειλεί το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ισότιμη αντιμετώπισητωνΕΠ.ΟΠ με τα υπόλοιπαστελέχη των ΕΔ,σε εργασιακό,ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό επίπεδο αλλά και των προγραμματικών δηλώσεων της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για «μια φρέσκια ρύθμιση για τους νέους ΕΠΟΠ», η υποβάθμιση συνεχίζεται. 
Νέοι ΕΠ.ΟΠ οδηγούνται σε παραίτηση ενώ χιλιάδες ΕΠ.ΟΠ που ήδη υπηρετούν στις Ε.Δ ταλαιπωρούνται από το ζήτημα των πρόωρων αποστρατειών λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων.Επειδή τοισχύον αναχρονιστικό πλαίσιο επιβάλλει μη ισότιμους όρους εργασίας και αντιμετώπισης των ΕΠ.ΟΠ σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη των Ε.Δ.
Επειδή οι εκδοθείσες προκηρύξεις προσλήψεων ΕΠ.ΟΠ.αδικούν κατάφωρα τους πρό-σφατα απολυμένους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α) έναντι των υπηρετούντων συναδέλφων τους.
Επειδή η Πολιτεία δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την συμμετοχή και επανεξέταση των δεδομένωνγια τους Ο.Β.Α που απολύθηκαν πρόσφατα και οι οποίοι για τυπικούς λόγους δεν είχαν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε προηγούμενες προκηρύξεις. Επειδή οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο έμπειρων στελεχών για τις ένοπλες δυνάμειςκαι η Πολιτεία δαπανά σημαντικούς πόρους για την εκπαίδευση και κατάρτιση τους.
Ερωτάται ο αρμόδιος κ.Υπουργός:
1.Προτίθεται να επανεξετάσει τα δεδομένα για τους Ο.Β.Α που απολύθηκαν πρόσφατα και οι οποίοι για τυπικούς λόγους δεν είχαν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε προηγούμενες προκηρύξεις;
2.Προτίθεται να αποκαταστήσει την κατάφωρη αδικία έναντι των πρόσφατα απολυμένων οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α) ώστε στις τρέχουσες προκηρύξεις προσλήψεων ΕΠ.ΟΠ να είναι κοινά τα προσόντα κατάταξης υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ με τους υπηρετούντες συναδέλφους τους;
3.Με ποιο τρόπο προτίθεται να εκσυγχρονίσει το αναχρονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό των ΕΠ.ΟΠώστε να επιλυθούν οριστικά οι ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων στις Ε.Δ.;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κόκκαλης Βασίλειος
Αποστολάκης Ευάγγελος
Γιαννούλης Χρήστος
Μάλαμα Κυριακή 
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Παππάς Πέτρος
Παπαηλιού Γεώργιος
Σαρακιώτης ΙωάννηςΤζάκρη Θεοδώρα

ΠΟΜΕΝΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Αντιπροεδρία Κοινοβουλευτικού Έργου 

Με Εκτίμηση

Λεμονιάς Απόστολος

Αντιπρόεδρος Κοινοβουλευτικού Έργου ΠΟΜΕΝΣ

6983511103

[email protected]