Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών, πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 23.04.2023 έως και 29.04.2023 τροχονομικοί έλεγχοι στην περιφέρεια της Κρήτης. Σκοπός των ελέγχων είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα και οδηγούς, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν συνολικά (10.140) οχήματα και βεβαιώθηκαν (2.296) παραβάσεις, ως ακολούθως:

Υπερβολική Ταχύτητα 417
Μη χρήση προστατευτικού κράνους 187
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 184
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 96
Χρήση κινητού τηλεφώνου 38
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 65
Αντικανονικό προσπέρασμα 20
Αντικανονικοί ελιγμοί 59
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 64
Λοιπές παραβάσεις 1.166