Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Υγειονομικών Εξετάσεων των Υποψηφίων της 04 Μαΐου 2023