Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης του Αστυνόμου Α’ Αντώνιου Σκάρπα του Νικολάου, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής.

Συγκεκριμένα, με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, τέθηκε στο αρχείο ποινική δικογραφία, η οποία είχε σχηματιστεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σε βάρος του ανωτέρω Αξιωματικού τον Νοέμβριο του 2020, όταν υπηρετούσε ως υποδιοικητής στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, προς διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.

Η Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.