Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ σας ενημερώνει για την αδικία που βιώνει για άλλη μια φορά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα το υγειονομικό προσωπικό αυτού, λόγω σχετικής απόφασης να διαθέσει Στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό για κάλυψη αναγκών του Ε.Σ.Υ. Όλα αυτά μάλιστα λαμβάνουν χώρα λίγες ημέρες μετά την δέσμευση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ότι η επομένη τετραετία θα είναι τετραετία στήριξης του προσωπικού των ΕΔ.

2.   Ειδικότερα, σύμφωνα με το (α) σχετικό, Αξκοί (ΥΙ) ειδικότητας παθολόγου που υπηρετούν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ), διατίθενται για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2023, για κάλυψη αναγκών των Γενικών Νοσοκομείων Ξάνθης και Δράμας. Εντύπωση δε, μας προκαλεί το γεγονός ότι το ανωτέρω έγγραφο επικαλείται την (β) όμοια Υπουργική Απόφαση η οποία κατόπιν τροποποίησης της το 2021 με την (γ) σχετική ΚΥΑ δεν επιτρέπει τέτοιου είδους μετακινήσεις. Συγκεκριμένα αναγράφεται ότι:

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, παράλληλα με την άσκηση των στρατιωτικών τους καθηκόντων, η μετάβαση ειδικών στρατιωτικών ιατρών, που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε μονάδες υγείας του Ε.Σ.Υ. στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών και μόνο στην περίπτωση που στις περιοχές αυτές δεν υπηρετούν στρατιωτικοί ιατροί ανάλογης ειδικότητας.»

3. Οι εν λόγω διαθέσεις (ΓΝ Δράμας – Ξάνθης) αποτελούν ενέργειες που αντίκεινται στα ανωτέρω αναγραφόμενα αφού, αφενός ο Νομός Δράμας δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω επιτρεπόμενους προορισμούς ενώ αφετέρου στην περιοχή της Ξάνθης υφίσταται στρατιωτικός ιατρός ειδικότητας παθολόγου.

4. Πέραν των ανωτέρω, ουδεμία ενημέρωση έχει υπάρξει για το εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων μας αφού παραμένει ως σήμερα ασαφές γα το ποιος φέρει την νομική ευθύνη των πράξεών τους αλλά και το πώς θα λειτουργήσουν με προσωπικό που δεν έχουν σχέσεις ιεραρχίας αφού ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία. Παράλληλα μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και η στάση της Πολιτικής μας ηγεσίας, η οποία γνωρίζει για την αποδυνάμωση του 424 ΓΣΝΕ με ότι αυτό συνεπάγεται στην εξυπηρέτηση των περιστατικών του προσωπικού των ΕΔ.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

5.   Είναι σαφές ότι η στάση αυτή της πολιτείας πηγάζει από την αδυναμία του Υπουργείου Υγείας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του και την πάγια θέση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διαθέτει απλόχερα το προσωπικό του σε κάθε υπηρεσία που αδυνατεί να φέρει σε πέρας την αποστολή της, αδιαφορώντας τόσο για το κενό που δημιουργείται στην δική του αποστολή όσο και για την απαξιωτική του στάση προς τα στελέχη του. Σας καλούμε να αναλάβετε κάθε δυνατή πρωτοβουλία ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις των ανωτέρω Γενικών Νοσοκομείων με προσωπικό του ΕΣΥ διότι το Ιατρικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί κρίσιμο δυναμικό των ΕΔ αποδεικνύοντας καθημερινά την αναγκαιότητα της ύπαρξής του μέσω των πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρει στα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας.

6.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης 

Ανχης (ΕΜ)