Ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου και με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των εθελοντών πυροσβεστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου των δασικών πυρκαγιών, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου προχώρησαν σε μία σημαντική δωρεά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια απαραίτητου ατομικού εξοπλισμού με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ιματισμού των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση δώρισε στο Πυροσβεστικό Σώμα 2.500 στολές υπηρεσίας, 2.500 κράνη δασοπυρόσβεσης και 2.500 άρβυλα δασοπυρόσβεσης (προϋπολογισμού ~€980.000), ενώ, αντίστοιχα, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου δώρισε 500 στολές υπηρεσίας, 500 κράνη δασοπυρόσβεσης και 500 άρβυλα δασοπυρόσβεσης (προϋπολογισμού ~€220.900), με τον αριθμό των ωφελούμενων εθελοντών πυροσβεστών να ανέρχεται στους 3.000.

Ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας που παραδίδεται στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει κατασκευαστεί βάσει ειδικών υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των εθελοντών πυροσβεστών, ενισχύοντας την ασφάλειά τους εντός του δασικού περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω δωρεά, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της «Πρωτοβουλίας ‘21», καλύπτει 22 Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια, καθώς και μεγάλο αριθμό Εθελοντών που υπηρετούν σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ανά την Ελλάδα. Ο θεσμός του «Εθελοντή Πυροσβέστη» καθιερώθηκε το 1990 ως έργο τιμητικό και άμισθο και λειτουργεί εντός του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποστολή την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της χώρας.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος, Γεώργιος Πουρναράς, παρέδωσε στους εκπροσώπους των εθελοντών του Π.Σ. τον ατομικό εξοπλισμό της δωρεάς και δήλωσε: «Η υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, συνιστά έμπρακτη αναγνώριση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και η προσφορά του ατομικού εξοπλισμού για την προστασία των εθελοντών μας διευκολύνει σημαντικά το έργο μας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ο εθελοντισμός αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας των εθελοντών μας ενισχύει το Πυροσβεστικό Σώμα που αποτελεί τον κύριο επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας.»

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Δρ. Πέτρος Καλαντζής, τόνισε: «Η Κλιματική Αλλαγή παραμένει μία από τις κυριότερες σύγχρονες προκλήσεις, επιφέροντας μη αναστρέψιμες συνέπειες σε πολλές πτυχές της ζωής μας, όπως το περιβάλλον και η υγεία, καθιστώντας σαφές ότι η συστράτευση δυνάμεων για την αντιμετώπισή της είναι μονόδρομος. Η δωρεά αυτή αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα και συνδέεται με μία μακρά παράδοση προσφοράς του Ιδρύματός μας προς το Πυροσβεστικό Σώμα με στόχο, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, την κάλυψη βασικών και μακροχρόνιων αναγκών σε εξοπλισμό, αλλά και την εν γένει ενίσχυση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας.

Το Ίδρυμα, από συστάσεώς του, διέπεται από μια βαθιά συνεργατική φιλοσοφία και παραμένει πάντοτε σε ετοιμότητα να ενώσει τις δυνάμεις του με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, με αίσθημα καθήκοντος, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της Ελληνικής Πολιτείας συμπράττοντας με το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου για την αναβάθμιση του ατομικού εξοπλισμού προστασίας των εθελοντών πυροσβεστών, με γνώμονα τον ρόλο που επιτελούν ως ένας κρίσιμος κρίκος του εθνικού συστήματος δασοπυροπροστασίας. Στόχος αυτής της συλλογικής προσπάθειας είναι οι παρεμβάσεις αυτές να συμβάλλουν καίρια στην ετοιμότητα, πρόληψη και έγκαιρη καταστολή πιθανών δασικών πυρκαγιών.

Εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και ατομικά τα στελέχη του και τους επαγγελματίες και εθελοντές πυροσβέστες που βρίσκονται σταθερά και με ανιδιοτέλεια στο πεδίο, αψηφώντας κάθε κίνδυνο. Ευελπιστούμε ότι ο εξοπλισμός αυτός θα συμβάλει καθοριστικά, ώστε οι εθελοντές πυροσβέστες να συνεχίσουν απρόσκοπτα και με ασφάλεια το πολύτιμο έργο τους.»

Από πλευράς του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Ιωάννα Μαρτίνου, δήλωσε: «Το 2022 αποτέλεσε για την Ελλάδα ένα από τα θερμότερα έτη των τελευταίων 30 ετών, με προφανή τα σημάδια της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές. Προκειμένου να κρατήσουμε ζωντανό το φυσικό περιβάλλον για τις επόμενες γενιές, χρειάζεται η δημιουργία συμπράξεων, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, για την εκπόνηση σχεδίων δράσης που λειτουργούν τόσο στην αντιμετώπιση όσο και στην πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δωρεά προς το Πυροσβεστικό Σώμα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εθελοντών πυροσβεστών, την έγκαιρη προετοιμασία και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους, διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο έργο τους. 

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου έχει στον πυρήνα της αποστολής του την έμπρακτη ενίσχυση και ανάπτυξη οργανισμών, επιδιώκοντας να πολλαπλασιάζει τα οφέλη των δωρεών που πραγματοποιεί. Για τον λόγο αυτό, θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία αναπτυξιακών συνεργειών. Η πολύτιμη σύμπραξη με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στην εν λόγω δωρεά καταδεικνύει στην πράξη πως μέσω των συνεργασιών επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασμός του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Εκ μέρους του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και τους εθελοντές πυροσβέστες για το ανεκτίμητο και ανιδιοτελές προσφερόμενο έργο τους.»