Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας  και της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» στο πλαίσιο συνεργασίας, για την εναρμόνιση με τον  κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας  (EASA – Easy Access Rules for Aerodromes – Regulation EU No 139/2014),  είναι σε εξέλιξη.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) προγράμματα, στο κέντρο Πυροσβεστικής Αεροπορικής εκπαίδευσης (Jovellanos Training Center – Strategic Fire Solutions SFS) της Χιχόν στην Βόρεια Ισπανία.

Οι εκπαιδεύσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Πρακτικές δεξιότητες για την αξιολόγηση της ατομικής και ομαδικής ικανότητας στο πεδίο.
  • Αξιολόγηση της ικανότητας επικοινωνίας, για την επίτευξη κοινών στόχων.
  • Τριάντα έξι (36) διαφορετικά σενάρια ασκήσεων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε καύσιμα υδρογονανθράκων και αεροσκάφη κατηγορίας επτά (7) έως δέκα (10) με πέντε (5) τύπους εξωτερικών πυρκαγιών αεροσκαφών.
  • Πυρόσβεση στο εσωτερικό του αεροσκάφους με ταυτόχρονη έρευνα και διάσωση καθώς και αερισμό.
  • Διαχείριση και Χειρισμό εξοπλισμού και μέσων πυρόσβεσης.

Η τελευταία εκπαίδευση των Πυροσβεστών της Π.Υ. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, που καθορίζεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την εναρμόνιση με τον  κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας  (EASA – Easy Access Rules for Aerodromes – Regulation EU No 139/2014), θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023.