Σχετ : α. ΚAΛ/ΘΑΝ/ΝΒΝΕ/2009

           β. Φ.440.1/8/221698/Σ.2175/28 ΜΑΡ 23/ΓΕΝ/Β3-VI

           γ. Σήμα ΓΕΝ 250427Ζ ΜΑΥ 23

Κατόπιν των παραπάνω σχετικών που αφορά στην είσοδο των επισκεπτών στο ΘΑΝ/ΝΒΝΕ για το έτος 2023 σας γνωρίζονται τα παρακάτω:

 1. Επιτρέπεται η είσοδος στο ΘΑΝ/ΝΒΝΕ ως επισκέπτες σε αξιωματικούς εε, εα και πολιτικό προσωπικό του ΠΝ εν υπηρεσία και συνταξιούχους, μετά των δικαιούμενων μελών οικογενειών τους, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του θέρετρου εκτός κάθε δεύτερης (2ης) Πέμπτης μετά το πέρας εκάστης παραθεριστικής περιόδου.
 1. Οι εν λόγω επισκέπτες δύναται να κάνουν χρήση των υποδομών του θέρετρου μόνο μέσω ηλεκτρονικής κράτησης θέσης κάνοντας χρήση της εφαρμογής/πλατφόρμας https://booking.hellenicnavy.gr/.
 1. Η εν λόγω πλατφόρμα θα λειτουργήσει έως την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 (τελευταία μέρα λειτουργίας ΘΑΝ/ΝΒΝΕ). Μέσω αυτής, ο δικαιούχος δύναται να κάνει αυθημερόν (από ώρας 07:00) online κράτηση για είσοδο στο ΘΑΝ/ΝΒΝΕ.
 1. Για την πραγματοποίηση της κράτησης, ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία όπως βαθμός, ονοματεπώνυμο, αριθ. δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, πλήθος/αριθμός επισκεπτών (ονοματεπώνυμο δικαιούχων και σχέση συγγένειας) καθώς και αριθμός κυκλοφορίας – τύπος – χρωματισμός οχήματος.
 1. Ο  δικαιούχος   επισκέπτης   δύναται  να  κάνει  κράτηση  για  μέχρι   δέκα     (10 )  άτομα συνολικά  ανά ημέρα. Μετά από κάθε επιτυχή κράτηση θα λαμβάνει στο email που έχει δηλώσει σχετική επιβεβαίωση κράτησης.
 2. Επισημαίνεται ότι η κράτηση παραμένει ενεργή μέχρι πέντε  (5) ώρες  από  τον  χρόνο επιβεβαίωσης της κράτησης. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού περιθωρίου η κράτηση θα ακυρώνεται αυτόματα και ο δικαιούχος θα ενημερώνεται σχετικά στο δηλωθέν email.
 1. H διαχείριση της εφαρμογής (έγκριση/απόρριψη αιτημάτων και προσδιορισμός επιτρεπόμενου ορίου επισκεπτών ανά ημέρα) εκτελείται αποκλειστικά από το γραφείο υποδοχής του  ΘΑΝ/ΝΒΝΕ (Τηλ.: 22940.60110).
 1. Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται  ότι οι δικαιούμενοι  παραθεριστές   δύνανται  να προσκαλέσουν έως δύο (2) ενήλικες μετά των ανηλίκων τεκνών τους καθ’ όλη την διάρκεια της παραθεριστικής τους περιόδου, εξαιρούμενων των αργιών (Σαββατοκύριακο & επίσημες αργίες) από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου έως και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου (περίοδος αιχμής).
 1. Όσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική γνωρίζονται τα ακόλουθα :

                   α. Ημερήσιο εισιτήριο εισόδου προσκεκλημένων :

Ημέρες Ενήλικοι Ανήλικοι
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες 5,00€ 2,50€
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 3,00€ 1,50€

β. Ημερήσιο εισιτήριο διανυκτέρευσης φιλοξενούμενων (κατόπιν πρόσκλησης παραθεριστών) ως εξής:   Ενήλικοι 5,00€,  Ανήλικοι 2,50€ 

 1. Υπενθυμίζεται ότι οι προσκεκλημένοι  ανωτέρω  παραγράφου  8  δύναται να διανυκτερεύσουν στο οίκημα του παραθεριστή, εάν υφίστανται κενές κλίνες και μόνον κατόπιν προσκλήσεως και σχετικής εγκρίσεως Διοικητού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ.
 1. Επισημαίνεται ότι  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η  είσοδος παραθεριστών  και επισκεπτών στο ΘΑΝ/ΝΒΝΕ με κατοικίδια ζώα.