Και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Για να δείτε την τροποποιητική/συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), πατήστε εδώ.

Η εν λόγω προκήρυξη τροποποιεί την κατανομή της Εγκυκλίου 22/2023 (Φ.337/15/233078/Σ.4278/31 Μαΐ 23/ΓΕΕΘΑ/Β2) ως προς τον επιμερισμό των θέσεων των υποψηφίων για τη ΣΣΕ.