Το πρώτο βραβείο για την «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» στην κατηγορία «Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» κέρδισε η ψηφιακή υπηρεσία «epilotage» στην διαγωνιστική διαδικασία του θεσμού των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έτος 2023, που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο έλαβε η ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας πλοήγησης των πλοίων στους λιμένες της χώρας» (epilotage), που δημιούργησε η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας (δηλ. δηλαδή η ψηφιακή εφαρμογή δημιουργήθηκε εσωτερικά από τα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και όχι με εξωτερική ανάθεση).

Ήταν μια εσωτερική πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας που σε συνεργασία με τα ένστολα στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έφεραν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, απτά θετικά αποτελέσματα αλλά και ένα τιμητικό βραβείο από τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα.

Το εν λόγω σύστημα, το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2022, είχε σαν αποτέλεσμα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, την αυτοματοποίηση του συνόλου της διαδικασίας παροχής πλοήγησης, την εκμηδένιση του χρόνου των εμπλεκόμενων φορέων που αφιερώνουν σε αυτή και την απόλυτη διαφάνεια είσπραξης πλοηγικών δικαιωμάτων.

Το βραβείο θα παραλάβει τον επόμενο μήνα Ιούλιο η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννα Μπερκέτη, ο Θεόφιλος Πουλουτίδης της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και ο Πλωτάρχης Λ.Σ. Σεραφείμ Παπαστέφανος και ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. Νικόλαος Λάγκας, στελέχη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑΝΠ.

Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας πλοήγησης των πλοίων στους λιμένες της χώρας αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αυτοματοποιεί, μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, το σύνολο της διαδικασίας παροχής πλοήγησης ως αναβαθμισμένης υπηρεσίας κατά τον απόπλου – κατάπλου – μεθόρμιση πλοίου και παρέχει προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες είσπραξης των πλοηγικών δικαιωμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα http://epilotage.hcg.gr, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την συνεργασία της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αφορά το σύνολο των Πλοηγικών Σταθμών (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λαυρίου, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Καβάλας Ιτέας-Αντίκυρας, Καλαμάτας-Πύλου, Σύρου-Μυκόνου, Βόλου, Χαλκίδας, Ρόδου) έχει τη δυνατότητα να αντλεί και να ανταλλάσσει στοιχεία μέσω διασύνδεσης με τρίτα συστήματα και συγκεκριμένα με τα:

-Safeseanet

-Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα

-Υπηρεσία AIS της ΥΝΑΝΠ/ΔΑΝ

-Marine Traffic

Σκοπός του έργου είναι η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα – ναυτικού πράκτορα – πλοίου – πλοηγικού σταθμού – πλοηγού – λιμεναρχείου τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων η οποία γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός της προσφερόμενης λιμενικής υπηρεσίας. Η διεκπεραίωση της συνολικής διαδικασίας πλοήγησης ως προσφερόμενη υπηρεσία συνοπτικά αφορά:

-Στη συνεργασία με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς πράκτορες, και πλοία για την διαχείριση της διαδικασίας της παρεχόμενης υπηρεσίας της πλοήγησης.

-Στη διάθεση των πλοηγών μέσω της ενημέρωσης του πλοηγικού σταθμού κατά την διαδικασία του απόπλου και κατάπλου ή μεθόρμισης των πλοίων.

-Στη μη απαίτηση της φυσικής παρουσίας του ναυτικού πράκτορα για την πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων.

-Στον αυτοματοποιημένο έλεγχο του υπολογισμού των πλοηγικών δικαιωμάτων.

Τα πιο σημαντικά οφέλη αυτής της δράσης είναι η αυτόματη δημιουργία ψηφιακών παραστατικών, άμεση αποστολή των παραστατικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα από την εφαρμογή στον παραλήπτη (πελάτη), η ψηφιακή αποθήκευση των ηλεκτρονικών παραστατικών, η δυνατότητα απόδειξης της εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού τιμολογίου ανά πάσα στιγμή, η εγγύηση γνησιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων των παραστατικών, ο αυτόματος έλεγχος των παραστατικών, η οικονομία χρόνου και η αύξηση παραγωγικότητας.

Οι πλοηγήσεις, που πραγματοποιήθηκαν μέσω του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος, ανέρχονται στις 35.422 για το έτος 2022 από το σύνολο των υπηρετούντων 48 πλοηγών και 72 ναυτικού προσωπικού (κυβερνήτες, μηχανοδηγοί και πρυμνοδέτες).