(Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας-Μάκρης Αλεξανδρούπολης- Νεράιδας Καρδίτσας), στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023, σε Δήμους της Χώρας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δείτε την διαταγή εδώ

Δείτε την Αίτηση εδώ

Δείτε τα δικαιολογητικά για την Κατασκήνωση του Δήμου Παγγαίου Καβάλας εδώ

Δείτε τα δικαιολογητικά για την Κατασκήνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου εδώ

Δείτε τα δικαιολογητικά για την Κατασκήνωση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας εδώ