Να δημιουργηθεί διυπηρεσιακό Κέντρο στη Κρήτη  

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει δύο θεματικές συναντήσεις στις 29 και 30 Ιουνίου 2023 προκειμένου να συνομιλήσει με τοπικούς εμπλεκόμενους Φορείς, ώστε από κοινού να δρομολογηθεί το όραμα δημιουργίας ενός βιώσιμου πλαισίου ασφάλειας – διυπηρεσιακού Κέντρου – των γυναικών που ζουν την κακοποίηση και αποφασίζουν να μιλήσουν.

Το Κέντρο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς όλων των Φορέων που εμπλέκονται σε αυτό που αναφέρεται ως «συντονισμένη ανταπόκριση» στο φαινόμενο, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως πόλος συνεργασίας με ομοειδή Κέντρα σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Για τον λόγο αυτό, στις 29 Ιουνίου 2023 θα διεξαχθεί ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία του Συνδέσμου (Μεραμβέλου 56, έναντι «Ατλαντίς») όπου τοπικοί Φορείς θα συνομιλήσουν για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου πλαισίου ασφάλειας των γυναικών, το πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας, ενώ θα έρθουν σε επαφή με το Δίκτυο European Family Justice Center Alliance (EFCJA) που διαθέτει σημαντική εμπειρία στη δημιουργία και λειτουργία διυπηρεσιακών μοντέλων συνεργασίας. Στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας της διυπηρεσιακής συνεργασίας και η δημιουργία δεσμών που μελλοντικά θα μεταφραστούν σε μνημόνια συνεργασίας, διαμορφώνοντας έτσι το βιώσιμο υποστηρικτικό πλαίσιο για τις επιζώσες ενδοσυντροφικής / ενδοοικογενειακής βίας.

Επιπλέον, στις 30 Ιουνίου 2023 θα διεξαχθεί θεματική εκδήλωση για επαγγελματίες της Αστυνομίας, της Εισαγγελίας, των εμπλεκομένων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και για Φορείς υποστήριξης γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακή / ενδοσυντροφικής βίας.

Στόχος είναι η επίτευξη συνοχής μεταξύ των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών για τον υφιστάμενο μηχανισμό διαχείρισης, την ανάδειξη του ρόλου των εμπλεκόμενων Φορέων και τα οφέλη τής από κοινού δράσης σε ένα συνεκτικό διυπηρεσιακό πλαίσιο.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς παίζουν εξίσου κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση αυτού του κύκλου βίας που δεν φαίνεται να κλείνει χωρίς συντονισμένη ανταπόκριση. Η αυξανόμενη ένταση του φαινομένου επιβάλλει την υιοθέτηση και εδραίωση κοινών πρακτικών συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Η δημιουργία ενός Διυπηρεσιακού Κέντρου σε τοπικό επίπεδο μπορεί να είναι ο «προάγγελος» θετικών εξελίξεων.