Το Συμβούλιο διόρισε σήμερα πέντε Ευρωπαίους εισαγγελείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της μερικής ανανέωσης του Σώματος της EPPO (η θητεία 8 Ευρωπαίων εισαγγελέων λήγει στις 28 Ιουλίου 2023). Μεταξύ αυτών, είναι ο Νικόλαος Πασχάλης. Θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους στις 29 Ιουλίου 2023.

Τα ονόματα των νέων Ευρωπαίων εισαγγελέων είναι:

Νικόλαος Πασχάλης

Αντρέα Βενεγκόνι

Αννα Πανταζή Λάμπρου

Γκεντγκάουντας Νορκούνας

Ούρσουλα Σμουδερμάγιερ

Θα εποπτεύουν τις έρευνες και τις διώξεις και, μαζί με τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, θα συγκροτήσουν το Κολέγιο της EPPO.

Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς διορίζονται για μη ανανεώσιμη θητεία έξι ετών. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει τη θητεία τους για τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο στο τέλος αυτής της περιόδου.