Διαγωνισμό για την πλήρωση 36 οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία προκήρυξε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, με σκοπό την συμπλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αριθ. 6000/2/6694-νη’ από 20-11-2021 προκήρυξη.

Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν 23 θέσεις Ιατρών, 9 με ειδικότητα Παθολόγου, 13 με ειδικότητα Ψυχιάτρου και 1 με ειδικότητα Πνευμονολόγου, καθώς και 13 θέσεις Ψυχολόγων.

Οι επιτυχόντες ιδιώτες του διαγωνισμού, που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ οι Ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι Ψυχολόγοι.

Σημειώνεται ότι, η προκήρυξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό του ένστολου και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν ήδη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-36-ΑΞΙΩΜ-ΕΙΔ.-ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΜΕ-ΑΔΑ-ΡΘΕΤ46ΜΤΛΒ-ΙΡΒ