Η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τον σχεδιασμό και τις οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι συνεχής, πολυεπίπεδη και ιδιαιτέρως σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Επιτελείο Στρατού συμβάλει στην ενίσχυση του έργου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στον τομέα των αεροδιακομιδών.

Ο Στρατός Ξηράς, με  τα επιχειρησιακά πτητικά του μέσα  αποτελεί τη «γέφυρα ζωής» στο Αιγαίο ή οπουδήποτε απαιτηθεί, για την αεροδιακομιδή  ασθενών οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας στις υγειονομικές μονάδες των αστικών κέντρων, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022, ο Στρατός Ξηράς πραγματοποίησε, ημέρα και νύχτα 296 αεροδιακομιδές, ενώ διακομίσθηκαν συνολικά 407 ασθενείς. Το ίδιο διάστημα αεροσκάφος της Αεροπορίας Στρατού ανέλαβε τη μεταφορά 7 μοσχευμάτων. Συνολικά, το έτος 2022 τα πτητικά μέσα της Αεροπορίας Στρατού συμπλήρωσαν 819 ώρες πτήσεις για αποστολές αεροδιακομιδών.

Τέλος, κατά το τρέχον έτος και συγκεκριμένα για τo Α΄ εξάμηνο του 2023, η Αεροπορία Στρατού εκτέλεσε 155 αποστολές αεροδιακομιδών, διακομίσθηκαν συνολικά 228 ασθενείς, συμπληρώνοντας 476 ώρες πτήσεις, ενώ πραγματοποίησε και τη μεταφορά 13 μοσχευμάτων.