Συνεχίζονται τα παραπλανητικά email στους πολίτες, με σκοπό οι επιτήδειοι να υποκλέψουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αδειάσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Από την διεύθυνση ELTA <[email protected]> που μόνο στα ΕΛΤΑ δεν ανήκει, στάλθηκε σε πολίτη το παρακάτω email.

Αν λάβετε λοιπόν κι εσείς κάποιο email στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο όπως το παρακάτω, ή παρόμοιο, διαγράψτε το άμεσα ακόμα και αν έχετε παραγγείλει κάτι να έρθει σε εσάς. Nα θυμάστε ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν στέλνουν ποτέ email.