Η Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πράξη για τη στήριξη της παραγωγής πυρομαχικών (ASAP). Ο συμφωνηθείς κανονισμός θα κινητοποιήσει επειγόντως 500 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να υποστηρίξει την αύξηση των παραγωγικών ικανοτήτων για την παραγωγή πυρομαχικών εδάφους-εδάφους και πυροβολικού, καθώς και πυραύλων. Με τον τρόπο αυτό, θα εφαρμόσει τον τρίτο άξονα του σχεδίου που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2023 για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής πυρομαχικών προς όφελος της Ουκρανίας και των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι συμφωνηθέντες κανόνες εισάγουν ένα μέσο μέσω του οποίου η ΕΕ θα υποστηρίξει οικονομικά την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ για πυρομαχικά και πυραύλους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και αξίας. Αυτή η οικονομική στήριξη θα παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων σε διάφορους τύπους δράσεων που συμβάλλουν στις προσπάθειες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας να αυξήσει τις παραγωγικές της ικανότητες και να αντιμετωπίσει εντοπισμένα σημεία συμφόρησης. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των εταιρειών της ΕΕ στον τομέα των πυρομαχικών και των πυραύλων, ενδεχομένως μέσω του λεγόμενου “Ramp-up Fund”. Αυτό το ταμείο προορίζεται για να διευκολύνει τις εταιρείες που κατασκευάζουν πυρομαχικά και πυραύλους σε όλη την αλυσίδα έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτική χρηματοδότηση και να επιταχύνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.