Από 01 έως 28 Ιουνίου 2023, συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Φρουρά και τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, άσκηση ειδικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας ΤΑΜΣ «GUARDIAN-2023», στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σκοπός της άσκησης, ήταν η συνεκπαίδευση του προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων στις διαδικασίες σχεδίασης, εκτέλεσης και πληροφοριακής υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων στην Περιοχή Επιχειρήσεων. Ειδικότερα τα επιμέρους σενάρια περιλάμβαναν, διάφορα είδη βολών μάχης ατομικού και ομαδικού οπλισμού, καθώς και ελευθέρων σκοπευτών, εκπαίδευση στον αγώνα κατοικημένων τόπων και εξάσκηση του προσωπικού σε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών πεδίου μάχης.

Φάση της συνεκπαίδευσης παρακολούθησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο οποίος αφού συνεχάρη τα ασκούμενα τμήματα της Διοίκησης Καταδρομών και των ΗΠΑ για την προσπάθεια που κατέβαλαν, επισήμανε τη σημασία της πραγματοποίησης κοινών εκπαιδεύσεων, τόσο για την αύξηση του επιπέδου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ των ΕΔ των 2 χωρών, όσο και για την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα.

Η άσκηση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ, κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς, να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχο προσωπικό των Αμερικανικών ΕΔ, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα και αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των ΕΔ των δύο χωρών.