Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Εφέδρων εξ Εφέδρων κατ’ απονομή Ανθυποπλοιάρχων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Ορκίσθηκαν έξι Αξιωματικοί, τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες, οι οποίοι θα στελεχώσουν την ΥΥ και θα συμμετέχουν σε αποστολές συλλογής δεδομένων πεδίου καθώς και στη διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του ΠΝ.