Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, στην Τ.Κ. Φανερωμένης του δήμου Φαρκαδόνας Θεσσαλίας, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων.

Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, στην Τ.Κ. Ασπροβάλτας του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σταυρού.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ρεθύμνου σε άνδρα για εκτέλεση θερμών εργασιών, στην Τ.Κ. Πρινές του δήμου Ρεθύμνου Κρήτης.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων σε άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Πιθάρι του δήμου Χανίων Κρήτης.