Πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν την Τετάρτη 26/07 στην Κρήτη και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, όπως διακρίνεται και στο χάρτη που ακολουθεί.

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη μεγαλύτερη τιμή, 44.9 βαθμούς στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Σύνταξη άρθρου: Κ. Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών