Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Δράμας, σε άνδρα, για πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Μυλοπόταμος Δράμας.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Βόλου, σε άνδρα, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, στην Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας.