Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων εδώ

Δείτε το έγγραφο σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εδώ

Δείτε τις αιτήσεις εδώ και εδώ

Δείτε το ειδικό παράρτημα εδώ