“Μεριμνούμε. Ανακουφίζουμε τα στελέχη. Κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση

Ο ΥΦΕΘΑ, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη Φ.900α/1012/18926/11 Αυγ23/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ, απαντά στην υπ’ αρίθμ. 100/17.07.2023 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία προκλήθηκε από το υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 421/09.06.2023 έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, που αφορά στην αντιμετώπιση του στρατιωτικού προσωπικού που επιμελείται ΑΜΕΑ.