Από 21 έως 25 Αυγούστου 2023, στο πλαίσιο της πρόσφατης Στρατιωτικής Συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εθνοφρουράς του New Jersey, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ», επιχειρησιακή εκπαίδευση σε προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, σε αντικείμενα διαχείρισης τραυματία στο πεδίο της μάχης (TCCC), από εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό της Εθνοφρουράς. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες απένειμε ο Γενικός Επιθεωρητής Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επαύξηση των γνώσεων κατά τη διαλογή, διαχείριση και εκκένωση τραυματιών από το πεδίο της μάχης. Ειδικότερα περιλάμβανε πρακτική εξάσκηση στην περίθαλψη κάτω από πυρά, αντιμετώπιση αιμορραγίας, υποθερμία, περίθαλψη τραυμάτων και μεταφορά τραυματία από το πεδίο της μάχης.

Η εκπαίδευση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρείχε τη δυνατότητα στο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς να εκπαιδευτεί και να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις από εξειδικευμένους παρόχους Α΄ Βοηθειών και παραϊατρικό προσωπικό των ΕΔ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, επισήμανε ότι αποτελεί συνέχεια των σημαντικών πρωτοβουλιών που είναι σε εξέλιξη καθώς και επιβεβαίωση της συνεχούς αναβάθμισης της στρατιωτικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε νέους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης μέσω της οποίας το προσωπικό αντλεί πολύτιμες εμπειρίες και τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην επαύξηση των δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλέγμα των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά, προάγοντας με αυτό τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα και την συνεργασία και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις της με τις ΕΔ φιλίων και συμμαχικών χωρών.