Με μία απλή, αλλά σημαντική και ιδιαίτερη τελετή, παρελήφθησαν χθες  4 ασθενοφόρα που θα στελεχώσουν Κέντρα Υγείας της ενδοχώρας, δύο από τα οποία ανήκουν στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου και στο Κέντρο Υγείας Βιάννου .
Η χρηματοδότηση για την αγορά των υπερσύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων(σύνολο 14) ανέρχεται στα 1.150.000 ευρώ και προέρχεται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης και η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ .
Είναι γεγονός ότι η ενίσχυση του στόλου των Κέντρων Υγείας της ενδοχώρας, συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του τομέα της Υγείας στην Κρήτη.
φωτογραφίες:  nikos.sirigonakis