Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών με μοναδικό θέμα συζήτησης την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης των αστυνομικών-μελών μας οι οικίες των οποίων επλήγησαν πρόσφατα από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και τις πυρκαγιές στον Έβρο και στη Ροδόπη.

Προς τούτο, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ όπως στο μέτρο των δυνατοτήτων της Ένωσης Αθηνών ενισχυθούν οικονομικά αστυνομικοί οι οποίοι είναι μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α. έως την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. και επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες/πυρκαγιές.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης είναι:

  • Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δημότες ή έχουν γεννηθεί στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Έβρου, Ροδόπης.
  • Βεβαίωση ζημιάς ή καταστροφής από αρμόδια Δημοτική ή Περιφερειακή Αρχή.
  • Να είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες οικίας ή η οικία να ανήκει σε συγγενείς Α΄ βαθμού εξ’ αίματος/εξ’ αγχιστείας με απαραίτητη την προσκόμιση των ανάλογων δικαιολογητικών συγγένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως από την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και από ώρες 09:00-20:00 να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, οδός Καρύστου 3 – 1ος όροφος προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από τον όγκο των συμμετοχών θα εξαρτηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν θα απαιτηθεί έκτακτη κράτηση από τα μέλη με σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων συναδέλφων μας από τα καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές.

Κλείνοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. αποφάσισε την άμεση αποστολή ικανού αριθμού μονάδων εμφιαλωμένου νερού στις τοπικές Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας οι οποίες θα το διανείμουν στους αστυνομικούς και στις οικογένειές τους για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος