Από τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Ναυτικού (ΕΛΠΝ) ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού (ΦΕΚ Β’5231/29-08-2023).

Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ που επιθυμεί να διαβάσει το σχετικό αρχείο δύναται να ανατρέξει στο σύνδεσμο ΕΛΠΝ ή πατήστε ΕΔΩ.