Από 31 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2023, η Εθνική Φρουρά συμμετείχε στη Διεθνή Διακλαδική Άσκηση «BRIGHT STAR – 2023», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο. Στην άσκηση συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα πέραν της διοργανώτριας Αιγύπτου, 34 χώρες.

Σκοπός της άσκησης, ήταν η συνεκπαίδευση του προσωπικού, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας σε πολυεθνικό περιβάλλον. Ειδικότερα εξετάστηκαν αντικείμενα επιχειρήσεων χερσαίων δυνάμεων ελιγμού, ειδικών και αεροναυτικών επιχειρήσεων, που εστίασαν κυρίως στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών, μη επανδρωμένων συστημάτων και γενικότερα μη συμβατικού πολέμου.

Η φετινή συμμετοχή της ΕΦ ήταν αναβαθμισμένη τόσο σε μέσα όσο και σε προσωπικό, που υπερέβαινε τα 70 άτομα. Συγκεκριμένα συμμετείχαν το ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ, 1 Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών, 1 Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών, για πρώτη φορά τμήμα Μηχανοκίνητου Πεζικού και Αξιωματικοί στο Διεθνές Διακλαδικό Επιτελείο Διοίκησης της άσκησης. Το εν λόγω προσωπικό συμμετείχε στη σχεδίαση και υλοποίηση, αντικειμένων επιχειρήσεων δυνάμεων ελιγμού του Στρατού Ξηράς, ειδικών επιχειρήσεων, αεροναυτικών επιχειρήσεων και λειτουργίας Διεθνούς Διακλαδικού Επιτελείου.

Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2023,  πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Αιγύπτου, Στρατηγού Mohamed Zaki και  του Αιγύπτιου Αρχηγού ΕΔ, Αντιστράτηγου Osama Askar, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV-Day) για το Ναυτικό και τον Στρατό Ξηράς αντίστοιχα. Σε αυτές παρέστη ο Βοηθός Επιτελάρχης, Υποστράτηγος Θεόδωρος Λοΐζου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα. Τις DV-Day παρακολούθησαν επίσης Αρχηγοί ή εκπρόσωποι ΕΔ, Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας των λοιπών συμμετεχουσών χωρών, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι.

Οι συγκεκριμένες ασκήσεις, συμβάλουν στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ΕΔ των ασκουμένων και  επιβεβαιώνουν τις άριστες σχέσεις και το υψηλό επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο Γενικών Επιτελείων ΕΔ των αντίστοιχων χωρών.  Αντανακλούν επίσης, το ευρύ πλέγμα διεθνών δράσεων και συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει ή έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.