Ενεργοποίηση Τάγματος Κινητής Εφεδρείας και Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης

Την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23», κατά την οποία συνεξετάζεται η άσκηση του Πολιτικού Τομέα ΤΑΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 23» με την συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με απόλυτη επιτυχία η μερική ενεργοποίηση ενός Τάγματος Κινητής Εφεδρείας (ΤΚΕ) στην περιοχή της Αττικής, για την εξάσκηση στην εφαρμογή των διαδικασιών και ενημέρωσης των επιστράτων, για τις αρμοδιότητες και την αποστολή τους στον τομέα της Πολιτικής Άμυνας.

Επιπλέον την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 23 ενεργοποιήθηκε με επιτυχία το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης της Χώρας στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, για την περίπτωση αεροπορικής επίθεσης και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών περιστατικών. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν καθολικά στην άσκηση με κωδωνοκρουσίες οι Εκκλησίες των Μητροπολιτικών και των μεγάλων ενοριών. Δείτε εδώ αναλυτικά πού ενεργοποιήθηκε το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης της Χώρας στο σύνολο της Επικράτειας.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του ΥΠΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και είναι ιδιαιτέρως επωφελείς για την περαιτέρω αναβάθμιση της Πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας και της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας.