Την ένταξη και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των οποίων το πάγιο κεφάλαιο και ο εξοπλισμός επλήγη από τη σφοδρή κακοκαιρία “Daniel” στο πλαίσιο της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων προβλέπει η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β’ 5893/09.10.2023), σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, στην πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης εντάσσονται και όσοι πληγέντες έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα και κατεγράφησαν ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο, στον εξοπλισμό τους, και σε λοιπά μέσα και στοιχεία παραγωγής. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά αγροτική εκμετάλλευση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο arogi.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι ήδη ενταγμένες στο σχήμα στήριξης της πρώτης αρωγής.

Όσον αφορά στην καταβολή της ενίσχυσης, προβλέπεται ότι για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο arogi.gov.gr διασταυρώνονται με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΛΓΑ για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους, τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο arogi.gov.gr δύναται να διασταυρώνονται και με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια.

Παράλληλα, με νέα τροποποιητική κοινή απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5892/09.10.2023), προβλέπεται ότι για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, για ακίνητα τα οποία αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2023.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο arogi.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται στους δικαιούχους εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, με την κοινή υπουργική απόφαση 21932/9.10.2023 (ΦΕΚ Β’ 5891/09.10.2023).