Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), θα προγραμματιστούν να πραγματοποιηθούν πτήσεις τριών (3) απόστρατων Ιπτάμενων Αξιωματικών.  Όλες οι παραπάνω έξοδοι θα πραγματοποιηθούν από την 114 ΠΜ στο Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και αφορούν πτήση με Α/Φ f-16 και με Α/Φ  MIRAGE-2000-5.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΓΕΑ/ΕΓΑ/1 μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  ([email protected]) έως την 27 Οκτωβρίου 2023 και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης.

-Οι επιμέρους λεπτομέρειες της δράσης καθώς και το ακριβές πρόγραμμα αυτής θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση

-Οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία πραγματοποίησης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή/και διαθεσιμότητας πτητικών μέσων.

Ανωτέρω δράση δύναται να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.