Για την άμεση αρωγή και προστασία των μαρτύρων – θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, αρμόδια είναι τα αντίστοιχα Τμήματα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα οποία προς τούτο συνεργάζονται με τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η διάρκεια της άμεσης αστυνομικής προστασίας περιορίζεται στον απόλυτα αναγκαίο χρόνο παραμονής του θύματος στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Η παροχή περαιτέρω προστασίας και κυρίως αστυνομικής φύλαξης των μαρτύρων και θυμάτων, και μέχρις ότου αποφασισθεί διαφορετικά από τις Εισαγγελικές – Δικαστικές Αρχές, παρέχεται από το Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας των ουσιωδών μαρτύρων και των προσώπων που κατά τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001, καθώς και των προβλεπομένων από διεθνείς και διμερείς συμβάσεις της Χώρας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ύστερα από παραγγελία των Εισαγγελικών Αρχών, προστασία υπό την έννοια αστυνομικής φύλαξης μπορεί να παρασχεθεί και από άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες της επικράτειας.

Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, προστατεύονται, μόνο, στην περίπτωση που είναι ουσιώδεις μάρτυρες σε ποινικές δίκες, ύστερα από αίτησή τους και σχετική παραγγελία του εισαγγελέα, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν.2928/2001, για τις πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 187 Ποινικού Κώδικα και για τις συναφείς πράξεις μπορούν να λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και των υπαιτίων των πράξεων της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας ή της συμμετοχής σε αυτές, μόνο αν αυτοί καταστήσουν δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλουν ουσιωδώς στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή της συμμορίας και των οικείων τους.

Τα μέτρα προστασίας συνίστανται σε:

  • Φύλαξη με κατάλληλο προσωπικό της αστυνομίας,
  • Κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της,
  • Και η αναγραφή στην έκθεση εξέτασης, του ονόματος, του τόπου κατοικίας, γέννησης και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας και η μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας.

Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική του ελευθερία πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται για την επιτυχία τους.

Πηγή: ΕΛ.ΑΣ

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Τριαντόπουλο
Επόμενο άρθροΕξιχνιάστηκε κλοπή ηλικιωμένης με τη μέθοδο της απασχόλησης σε χωριό των Ιωαννίνων