Γίνεται γνωστό ότι την Κυριακή 17/12/2023 και ώρα 11:00 στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την βράβευση των αριστούχων μαθητών, τέκνων ε.α. Αξκων, της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2022 – 2023.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι των βραβευθέντων καθώς και όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν.