Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, από 6 έως και 10 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση και οι συναντήσεις εμπειρογνωμόνων του European Cybercrime Training & Education Group (ECTEG), με την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις δραστηριότητες, τη διοργάνωση των οποίων υποστήριξε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) έλαβαν μέρος 40  και πλέον εκπρόσωποι Αρχών Επιβολής του Νόμου και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Ο ECTEG, που συνεργάζεται στενά με το European Cyber Crime Centre (EC3) της Europol και τη CEPOL, αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνεισφέρει στην εκπαίδευση και κατάρτιση μελών των Αρχών Επιβολής του Νόμου σε θέματα κυβερνοεγκλήματος.

Μέλη του είναι Αρχές Επιβολής του Νόμου, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ενώ οι δραστηριότητές του στοχεύουν:

  • στην υποστήριξη διεθνών δραστηριοτήτων για την εναρμόνιση της εκπαίδευσης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο πέρα από τα διεθνή σύνορα,
  • στο διαμοιρασμό γνώσεων, τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών λύσεων,
  • στην προώθηση της τυποποίησης μεθόδων και διαδικασιών για προγράμματα κατάρτισης και συνεργασίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς,
  • στη συνεργασία με ακαδημαϊκούς εταίρους για την καθιέρωση αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών προσόντων στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και στη συνεργασία με πανεπιστήμια που έχουν ήδη δημιουργήσει τέτοιες πιστοποιήσεις καθιστώντας τις ίδιες διαθέσιμες πέρα από τα διεθνή σύνορα,
  • στη συνεργασία με εταίρους του κλάδου για τη δημιουργία πλαισίων μέσω των οποίων οι υφιστάμενες και μελλοντικές προσπάθειές τους να υποστηρίξουν την επιβολή του νόμου με την παροχή εκπαίδευσης, εναρμονισμένης σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και
  • στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτών σε διεθνείς εταίρους, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους να εκπαιδεύσουν τις Αρχές Επιβολής του Νόμου σε θέματα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως.