Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023, διεξήχθη Άσκηση Πυρασφάλειας στην Αεροπορική Βάση (Α/Β) Δεκέλειας με την συμμετοχή προσωπικού από το Στρατό Ξηράς (ΣΞ), το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με σκοπό την επαύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το σενάριο της Άσκησης περιλάμβανε την εφαρμογή των διαδικασιών επέμβασης σε αεροπορικό ατύχημα αεροσκάφους, καθώς από την υπόψη διαδικασία, δύναται να εξαχθούν συμπεράσματα επί της τυποποίησης των διαδικασιών επέμβασης των ομάδων πυρασφάλειας, μεταξύ ΠΑ, ΣΞ και ΠΝ, σε αντίστοιχα πτητικά μέσα.

Επίσης, στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών πυρασφάλειας στα αεροδρόμια της ΠΑ, κατά τη διάρκεια της Άσκησης δόθηκε η δυνατότητα παρουσίασης του νέου Πυροσβεστικού της Οχήματος, το οποίο αποτελεί την εκκίνηση ενός προγράμματος ανανέωσης του στόλου.