Εγκρίθηκε κατόπιν κοινού αιτήματος της Υπηρεσίας Ασύλου, της Σουηδικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, και της Σερβικής Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες και τη Μετανάστευση, έργο του Migration Partnership Facility (MPF), το οποίο χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ, για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια σε θέματα διαχείρισης μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Ασύλου θα συνδράμει με εξειδικευμένο προσωπικό σε προγράμματα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και καθοδήγησης σε ειδικό εκπαιδευτικό κέντρο στη Σερβία, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας αποτελεσματικής διαχείρισης μεικτών  μεταναστευτικών ροών, καθώς και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων ασύλου, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.