Για πληροφορίες σχετικά με τον υπόψη διαγωνισμό δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο