Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανιών για τον εντοπισμό 74 αλλοδαπών (εκ των οποίων 20 ανήλικοι) στην περιοχή “ΚΟΡΦΟΥ” Γαύδου.

Οι προαναφερθέντες παραμένουν στη Γαύδο, μέχρι τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, όπου στεγάζονται με μέριμνα του οικείου δήμου.