Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, επισκέφτηκαν τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ο Supreme President κ.Savas Tsivicos της American Hellenic Progressive Association (AHEPA), και ο President κ. Emmanuel Constas της American Hellenic Progressive Association (AHEPA) στον Καναδά συνοδευόμενοι από μέλη αυτής.

Η εν λόγω επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Σχολής, είχε ως σκοπό την ενημέρωση της αντιπροσωπείας για την αποστολή, τη λειτουργία και την παρεχόμενη εκπαίδευση στους Ευέλπιδες, τους μελλοντικούς αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού.