Στρατιωτικές Σχολές ΠΚΕ και αθλήματα

-Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών – ΠΚΕ

-Τα όρια στις αθλητικές δοκιμασίες Στρατιωτικών Σχολών

-Προετοιμασία για αθλήματα Στρατιωτικών Σχολών

Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών – ΠΚΕ

Για να μπει κάποιος νέος και κάποια νέα στις Στρατιωτικές Σχολές δεν αρκεί να μόνο να γράψει καλά στις Πανελλήνιες εξετάσεις και να πιάσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) πρέπει να περάσει και τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες ή όπως λέγεται αθλήματα.

Τονίζεται ότι οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους.

Τα όρια στις αθλητικές δοκιμασίες Στρατιωτικών Σχολών

Για να συμμετέχουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες στις αθλητικές δοκιμασίες πρέπει να κριθούν κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές.

Υπενθυμίζεται ότι τα όρια στα αθλήματα Στρατιωτικών Σχολών είναι κοινά για άνδρες και για γυναίκες.

Τα αγωνίσματα ή διαφορετικά αθλήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες για τις Στρατιωτικές Σχολές είναι τρέξιμο 100 και 1.000 μέτρων, άλμα σε ύψος με φόρα, άλμα σε μήκος με φόρα και ρίψη σφαίρας. Όσοι/ες επιλέξουν ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ και ΣΜΥΝ εξετάζονται και σε ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων.

Για τα αγωνίσματα των δρόμων υπάρχει η δυνατότητα μίας προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών προσπαθειών.

 

κεντρική φωτογραφία αρχείου