Δημοσίευση του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων (υγειονομικές-αθλητικές-ψυχομετρικές) των υποψήφιων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ προς πρόσληψη ως προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης εδώ